Intermediate

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viverra tristique laoreet ut elementum cras cursus. Morbi morbi at diam.

Financieel beheer en optimale rendabiliteit voor zorgondernemers

Deze opleiding doorloopt de verschillende (mogelijke) fases in de evolutie van startend (kinesi)therapeut tot volwaardige zorgondernemer.

Intermediate
€ 280,00 EUR

Grow your career!
Laat je begeleiden door SmartPractice.

Samen creëren we waardevolle inzichten dankzij een aanbod van opleiding, coaching en ondersteuning.

Bekijk ons volledig aanbod